Ochrana osobných údajov

VII.Ochrana osobných údajov

VII. 1 Osobne údaje ktore požadujeme slúžia výhradne pre potrebu súvisiacu s postupom pri plnení záväzkov vyplývajúcich z objednávky.

VII. 2 Nikdy nezverejňujeme ani neposkytujeme osobne údaje tretím osobám.

VII. 3 S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

VII. 4 Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov