Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia:

Predávajúci:

I.Aviva s.r.o.(IČO: 44 891 563 ) so sídlom Sv.Jakuba 20, 08501 Bardejov, Slovenská republika.

II.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

II. 1 Tovar si zákaznik objedná v obchode. Po zaslaní objednávky bude zákaznikovy zaslaný informačný e-mail so stavom jeho objednávky, teda potvrdením jeho objednávky (Spracovanie). 

II. 2 Ak zákazník neodpíše na potvrdzovací e-mail, znamená to, že súhlasi s objendávkou a takto automaticky vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim.

III.Stornovanie objednávky

III. 1 Zákazník má právo stornovať objednávku, dokiaľ nie je objednávka zaslaná (stav: Zaslaná) na adresu zákaznika.

III. 2 Predávajúci má právo stornovať objednávku ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkov. Kupujúci ma v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluy

IV.Ceny

IV.  Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V.Dodacie podmienky

V. 1  Ak sa nedohodlo so zákaznikom inak, dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 7 pracovných dní. Dodávateľ nie je zodpovedný za meškanie zapríčinené dodaciou spoločnosťou. Vtedy sa môže dohodnúť zákazník s dodávateľom na zrušenie dodávky, alebo zaslanie inou dodaciou spoločnosťou.

V. 2 Zákaznik je ihneď povinný skontrolovať tovar jeho prípadné poškodenie. Ak tovar nezodpovedá objednanému tovaru. je zákazník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

V. 3 Zákazník ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

V.  4 V prípade, že si zákaznik tovar neprevezme v stanovenej lehote a nie je inak dohodnutý s dodávateľom sa tovar vráti späť dodávateľovi. Zákaznikovi vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 5 EUR, t.j. poštovné a balné a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zasielky na adresu. Predávajúci osloví kupujúceho tel. kontaktom alebo vo forme e-mailu.

 

VI.Záručna doba a reklamácie

VI. 1 Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianského zákonníka stanovená na 24 mesiacov

VI. 2 V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) je právo odstúpenia od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné aby bol v lehote 7 dní zaslaný váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originálom dokladov o kúpe doručený predávajúcemu. List doporučujeme zaslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektrickou formou komunikácie.

Postup ako odstúpiť od kúpnej zmluvy:

1. Zaslanie tovaru najneskôr do 7 pracovných dní  od prevzatia tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe a s listom o odstupení od kúpy tovaru kde musite uviesť :

-Meno, priezvisko, adresu, tel. číslo 

-Akým spôsobom chcete zaslať peniaze za produkt, teda buď poštovou poukážkou, alebo zaslaním peňazi na bankový účet ( napíšte číslo účtu spolu s názvom banky)

2. Tovar zašlite v pôvodom obale, v pôvodnej krabici alebo inom pôvodnom balení tak aby sa nepoškodil, ani nezašpinil.

3. V prípade že tovar príde poškodený, alebo v inom stave ako bol zaslaný, nemôžeme vrátiť peniaze ani vymeniť tovar.

4. Tovar zasielajte na adresu: Andrej Džupina (Aviva s.r.o.) Sv. Jakuba 20, 08501 Bardejov.

5. V prípade výmeny tovar, vam zašleme tovar hneď po preskúmaní reklamácie. 

Pozor: V prípade výmeny tovaru, cena výmenných tovarou musi byť zhodná, poprípade musí zákaznik, alebo dodávateľ doplatiť rozdiel. 

VII.Ochrana osobných údajov

VII. 1 Osobne údaje ktore požadujeme slúžia výhradne pre potrebu súvisiacu s postupom pri plnení záväzkov vyplývajúcich z objednávky.

VII. 2 Nikdy nezverejňujeme ani neposkytujeme osobne údaje tretím osobám.

VII. 3 S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

VII. 4 Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov